קצבאות שנת 2022

הקצבה לילדים שנולדו עד ה-31.5.2003:

 מספר ילדים סכום הקצבה החדש (ש"ח)

 לילד ראשון

156

 לילד שני

197

 לילד שלישי

197

 לילד רביעי

349

 לילד חמישי ואילך

368

 
לילדים שנולדו מה-1.6.2003 ואילך:

 מספר ילדים

סכום הקצבה

החדש (ש"ח)

 לילד ראשון

156

 לילד שני

197

 לילד שלישי

197

 לילד רביעי

197

 לילד חמישי ואילך

156

 

 

 

קצבת זקנה 2021

 

הרכב המשפחה קצבת זקנה רגילה (ש"ח)

יחיד (בסיסי)

1596

זוג

2398

תוספת לכל ילד

505

תוספת מקסמיאלית

798

בשני 2018 תשולם תוספת ותק של

2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 8

שנות הביטוח הראשונות.

344

 

הכנסת מקסימיום מעבודה למקבלי קצבת זקנה מבלי לפגוע בקצבה.

 

 

הכנסות מקסימאליות למקבלי קצבת זקנה

המאפשרת קבלת הקצבה ב'גיל הפרישה' במקום ב'גיל הזכאות'

6,014 ש"ח

יחיד

8,019 ש"ח

זוג