הודעה מוקדמת

 

 תקופת עבודה  עובד חודשי  עובד יומי

בשנת העבודה הראשונה

 בששת החודשים הראשונים - 1 

 יום לכל חודש. החל מהחודש

 השביעי - 6 ימיםועוד

 2.5 ימים לכל חודש.

 יום לכלל חודש עבודה

 בשנת העבודה השניה

 חודש ימים

 14 ימים ועוד יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה בשנה זו

בשנת העבודה השלישית

 חודש ימים

 21 ימים ועוד יום נוסף לכל שני חודשי

 עבודה בשנה זו

 משנת העבודה הרביעית

 חודש ימים

 חודש ימים

 

 

 

 שימוע לפני פיטורין

 

להלן דגשים הנדרשים ע"י בתי המשפט בדבר שימוע לעובד לפני הליך פיטורין:

 

  1. חובת שימוע נדרשת לפני הליך פיטורין לכל עובד, לרבות עובד זמני.
  2.  יש לתת לעובד הודעה בכתב זמן סביר לפני הליך השימוע כדי שיוכל להיערך.
  3. העובד רשאי להביא עמו לשימוע נציג מטעמו (גם לעניין שפת הדיבור של מועמד לפיטורין)
  4. על המעסיק לפרט בהזמנה לשימוע את הנימוקים לבחינת אפשרות להפסקת העסקתו.
  5. במהלך השימוע ינוהל פרוטוקול בו יירשמו טענות המעסיק וטיעוני העובד באופן מלא.
  6. על המעסיק לשמוע את טיעוני העובד בנפש חפצה ובלב פתוח ובפתיחות ולשקול אותן ברצינות.
  7. הודעת פיטורין בהמהלך השימוע או מיד בסיומו יכולים להעיד על כך שלא נשקלו דברי העובד.
  8. פרוטוקול השימוע יימסר לעובד בתום השימוע ולאחר שקרא אותו.
  9. עובד שפוטר ללא שימוע רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש לבטל את הפיטורין או לתבוע פיצוי.
  10. אי התייצבות עובד לשימוע אינה הסכמה לפיטורין או הודעת התפטרות של העובד.

 

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בדיני עבודה, שכן הקנסות על נוהל פיטורין לקוי גבוהים.