תפריט ראשי

ייעוץ מס ותכנון אסטראטגי עסקי

המשרד נוסד ב - 1964

tel
whatsapp
mail
waze
facebook
דיני עבודה
תפריט
דיני עבודה עוד...

 

עיקול מהשכר (מעודכן לשנת 2021)

 

להלן שכר העבודה אשר אינו ניתן לעיקול העברה או שיעבוד:

 

 מצב משפחתי

 סכום

 יחיד

 2,201

 רווק/גרוש/אלמן/ה + ילד

 3,600

 רווק/גרוש/אלמן/ה + 2 ילדים ויותר

 4,358

 זוג

 3,302

 זוג + ילד

 3,830

 זוג + 2 ילדים ויותר (אישה לא עובדת)

 4,480

  

הסכומים הנ"ל אינם ניתנים לעיקול בהתאם לסעיף 8 של חוק הגנת השכר התשי"ח- 1958

ובהתאם לתוספת של סעיף 5 (א) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1981.

 

אם הסכום האמור עולה על 80% משכר העבודה החודשי של העובד, יקטן הסכום

שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד, לכדי 80% משכר העבודה החודשי.

 

אם שכר העבודה משתלם על בסיס של יום יהיה הסכום שאינו נתן לעיקול, להעברה

או לשעבוד משכר העבודה היומי - החלק העשרים וחמישה מהסכומים הנ"ל.

 

במקרה של עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות יש לעקל את מלוא השכר.

 

הנתונים באשר למשפחות בהן יותר משני בני זוג לקוחים מנתוני ביטוח לאומי, ומכוונים למגזרים בהם הביגמיה מקובלת.

 

"ילד" - כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי.  

 

 

  

 

 

עיקול מהשכר

 

אתה זקוק לנו

צור איתנו קשר עוד היום!

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים