עזרה

1. ניווט בעזרת מקלדת

בלחיצה על מקש "TAB” ניתן למצוא את כל קיצורי הדרך בעמוד ולעבור ביניהם. תוך כדי הפעולה, רקע הפריט משתנה בכדי לעזור למשתמש/ת לראות את מיקומו המדויק. בכדי לחזור לפריט קודם, יש להקיש SHIFT+TAB. לחיצה על מקש “ENTER” מעבירה לתוכן הפריט.

 

2. שינוי צבעוניות טקסט

השימוש באופציה של שינוי צבעוניות מאפשרת לשנות את גוון הטקסט והרקע בהתאם לבחירה, וכתוצאה מכך ליצור ניגודיות צבעים גבוהה. (בדפדפנים תומכים תתאפשר בנוסף גם שינוי צבעוניות לכל התמונות באתר בהתאמה)

 

3. גודל הכתב

ישנם שלושה גדלים אפשריים לבחירה: רגיל, בינוני, גדול. גודל הטקסט באתר ישתנה לפי בחירת המשתמש/ת.

4. שכבת עזרה

מצב פעיל של שכבת העזרה מאפשר לקבל תאור קצר על כל האובייקטים באתר.

 

נא לשים לב ! לאחר בחירת השינויים, יש ללחוץ על כפתור "החל שינויים". כפתור זה יפעיל את השינויים שנבחרו. על מנט לבטל את השינויים שנבחרו, יש ללחוץ על כפתור "ביטול נגישות".

 

משוב

במידה ונתקלת בבעיה בנגישות האתר, אנא פנה/י אלינו

באמצעות דואר אלקטרוני בכדי שנוכל לתת את המענה הטוב ביותר לפתרון הבעיה נודה לתיאור מפורט ככל האפשר של תאור הפניה, השארת פרטי הפונה מומלצת בכדי שנוכל ליצור קשר במידה ויתעוררו שאלות בנושא.

סגירה
מערכת נגישות

הצהרת נגישות

מהו אתר נגיש?

25% מהאזרחים/ות בישראל הם/ן בעלי/ות מוגבלויות. התקנות החדשות להנגשת אתרי אינטרנט (לחוק השוויון לאנשים עם מוגבלות) נועדו לאפשר גם לאנשים עם מוגבלויות שונות(כגון עיוורים/ות ומוגבלי/ות ראייה, אנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים/ות להזיז את ידיהם/ן,

אנשים עם הפרעות קשב וריכוז או דיסלקציה, אנשים עם מוגבלויות שמיעה ומוגבלויות אחרות) לגלוש באינטרנט בנוחות מירבית.אתרי אינטרנט נגישים אף מופיעים יותר במנועי החיפוש השונים.

אתר נגיש הוא אתר שבוצעו בו התאמות לפי תקן ישראלי. תקן זה מאמץ את ההנחיות הבינלאומיות לנגישות לתכני אינטרנט, של אירגון ה-W3C העולמי. ומאפשר לבעלי/ות מוגבלויות לגלוש באתרי אינטרנט בנוחות ע"י כלים המסייעים בכך.

אחריות

למרות מאמצינו לפתח נגישות בכל תכני האתר, ייתכן ובמהלך הגלישה יופיעו חלקים שטרם הונגשו. אנו ממשיכים להשקיע בפיתוח הגדרות הנגישות על מנת לאפשר גישה לתכנים אלה לכלל האוכלוסיה, ובפרט לאנשים עם מוגבלויות.

להלן קישורים רלוונטיים בנושא נגישות אתרי אינטרנט:

תקנות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות)

הנגשת אתרי אינטרנט – נציבות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות

תקנות הנגישות לשירות – נציבות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות

סגירה
מערכת נגישות

מערכת נגישות האתר

ניווט בעזרת מקלדת
ניווט בעזרת מקלדת:
ערכת צבעים
צבעוניות טקסט:
גודל טקסט
גודל כתב:
שכבת עזרה
שכבת עזרה:
סגור נגישות
יצירת קשר מהיר
שם:
 
טלפון:
 
מייל:
 
יועצי מס - נתנזון

פנסיה מקיפה חובה

 

הסכם בדבר ביטוח פנסיוני מקיף לכלל העובדים במשק נחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות. מטרת ההסכם - להחיל על כלל המשק חובת בטוח פנסיוני ולבטח את העובדים. ההסכם יהיה תקף לאחר שיפורסם צו הרחבה שיחיל אותו על כלל המשק לרבות הסקטור הפרטי.

כל עובד יהיה זכאי להיות מבוטח ולבחור בבטוח בקופת פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, ובלבד שהקופה תכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות.
המועד הקובע לתחולת ההסכם הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים, ובכפוף לכניסתו לתוקף של צו ההרחבה.
העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, למפרע מיום תחילת עבודתו אצל המעסיק.
עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה, לפי המאוחר מבין השניים.
(משנת 2009 6 חודשים).


הוראות ההסכם לא יחולו על עובד שיש לו הסדר פנסיה מיטיב, לא יחול על מי שפרש מעבודה ומקבל קצבה ומי שטרם מלאו לו - באישה 20 ובגבר 21 שנים.
חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד ורכיביו, כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת (7,928 ש"ח נכון לחודש ינואר 2009), לפי הנמוך מבין השניים.
שיעורי ההפרשות ישולמו מדי חודש בחודשו, בשיעור עולה עפ"י האופן הר"מ ( הטבלא באחוזים ) :

 

 
תקופה הפרשות המעביד הפרשות העובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

 1.1.2008

 0.833

 0.833

 0.834

 2.5

 1.1.2009

 1.66

 1.66

 1.68

 5

 1.1.2010

 2.5

 2.5

 2.5

 7.5

 1.1.2011

 3.33

 3.33

 3.34

 10

 1.1.2012

 4.16

 4.16

 4.18

 12.5

 1.1.2013

 5

 5

 5

 15

 1.1.2014

 6

 5.5

 6

 17.5

 7.2016

6.25

5.78

6

18

 1.2017

6.5

6

6

18.50

 

הפרשות נוספות לפיצויי פיטורין ועד ל 8.33% יכול המעסיק להפריש לקופה אישית ע"ש העובד או קופה מרכזית לפיצויים. לחלופין ישלם המעסיק לעובד השלמת פיצויים בעת פיטוריו שלא מקופת פיצויים.

תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי ההסכם יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג -1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים ( שכר גבוה ו/או תקופה שקדמה להסכם ).

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא תוחזר למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שהיה זכאי לקבל כספים מקופת הגמל לפי תקנון הקופה בשל אירוע מזכה בלבד, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.