היערכות לסוף שנת המס

 

סוף שנת המס היא העת להיערך לסופה של השנהלהתחיל בהכנות לתחילת של שנת המס הבאה.

חבות המס השנתית תלויה גם בפעולות שניתן עדיין לבצע על מנת להקטין את החבות במסמובן כי לכל פעולה צריך

להיות טעם כלכלי ברור.

 

כדאי לעשות לפני תום שנת המס :

 • תשלום מקדמת ביטוח לאומי של 15/1 עד ליום 31/12 של שנת המס השוטפת.

 • עדכון בסיס מקדמות ביטוח לאומי עפ"י ההכנסה בפועל ותשלום ההפרשים עד תום שנת המס.

 • ביצוע הפרשות סוציאליות מקסימאליות.

 • הפקדות בקרן השתלמות לעצמאים.

 • תשלום הפרשי שכר וגילום הטבות המגיעות לעובדים.

 • השלמת הוצאות עסקיותארנונה,אחזקה,רכישת קופה רושמת,ביטוחים וכד'.

 • ניצול הטבות בגדי עבודהכיבודים.

 • לעובדים מבית המגורים – רישום ההוצאות המתייחסות לעסק.

 • התאגדות כחברה בעסקים שבהם ההכנסה גבוהה והבעלים אינם מתכוונים למשוך את כל הרווח.

יש להכין לדו"ח השנתי :

 • רשימת מלאי ליום 31/12.

 • פירוט חייביםזכאיםועבודות בביצוע ליום 31/12.

 • אישורי בנק על כל היתרות בסוגי החשבונות השונים שלךשל אשתךשל הילדים (עד גיל 18) ,אם תידרש להגיש הצהרת הון.

 • ריכוז תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי בגין מילואיםדמי פגיעה בעבודהדמי לידהדמי אבטלה.

 • אישורים שנתיים על הפקדות לביטוח חייםפנסיהקרנות השתלמות.

 • אישורים על תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות.

 • פירוט ההוצאות ששולמו בהוראות קבע או הוצאות ששולמו מהבנק באופן ישיר כריביתדמי ניהול חשבנקעמלות כרטיסי אשראישכ"ד ביטוחים.

 • צילום רישיון רכב לצורך תיאום הוצאות רכבמד אוץ ליום 31/12.

 • אישורים שנתיים על מס במקור שנוכה ממך.

 • טופס 106 , באם יש לכם הכנסה משכר עבודה או קצבה.

 • פירוט הכנסות פטורות ממס – שכר דירה למגורים עד תקרה ), או במס מוגבל – דיבידנדפרסים.

 • הכנסות שמקורן בחו"ל.

 • טופס 867 מהבנקריכוז הפעילות בשוק ההון והמס שנוכה במקור.

 • מתנותירושותפירעון קרן השתלמותתוכניות חיסכוןקופות גמלהמהוות הסבר להצהרת הון.

 

 

היערכות לסוף שנת המס