מדרגות מס - שנת המס 2022 (חודשיות)

 

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית  שיעור המס הכנסה שנתית
שיעור המס

 עד 6,450

 10%

 עד 77,440

 10%

 מ- 6,451 עד 9,240

 14%

 מ- 77,401 עד 110,880

 14%

 מ- 9,241 עד 14,840

 20%

 מ- 110,881 עד 178,080

 20%

 מ- 14,841 עד 20,620

 31%

 מ- 178,081 עד 247,440

 31%

 מ- 20,621 עד 42,910

 35%

 מ- 247,441 עד 514,920

 35%

 מכל שקל נוסף

 47%

 מכל שקל נוסף

 47%

 

  * מס נוסף של 3% יוטל על הכנסה העולה על 54,130 לחודש או 649,560 ש"ח בשנה

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב- ש"ח

 הכנסה בש"ח  שיעור המס הכנסה שנתית
שיעור המס

 עד 20,620

 31%

 עד 247,440

 31%

 מ- 20,621 עד 42,910

 35%

 מ- 247,441 עד 514,920

 35%

 מכל שקל נוסף

 47%

 מכל שקל נוסף

 47%

 

 שיווי נקודות זיכוי לשנה 2,676 ש"ח

 

מדרגות מס