תקנות רכב

 

החל משנת המס 2008 חל שינוי בתקנות הרכב במקביל לשינוי בשווי השימוש ברכב בו מחויב עובד הנוסע בכלי רכב שהועמד לרשותו ע"י המעסיק.

הוצאות הרכב שיוכרו לעצמאים אשר לא העמידו רכב לרשות העובד יהיה עפ"י הגבוה מבין:

  • 45% מהוצאות הרכב.
  • סכום ההוצאה בפועל בניכוי סכום השווי שהיה מחושב אילו הרכב היה צמוד לעובד.

לגבי מעסיקים אשר העמידו רכב לרשות העובד, יוכרו כל הוצאות הרכב והעובד יחויב בשווי שימוש עפ"י טבלא.
לגבי בעלי אופנוע כמו לגבי רכב למעט ההכרה ב 25% במקום 45%.
הוצאות הרכב כוללות את ביטוחי הרכב, דמי שכירות שימוש ברכב, דלק, תיקונים,חניה, פחת.

שווי שימוש ברכב בשנת המס 2022

קבוצת מחיר שווי שימוש לחודש

1

2,800 ש"ח

2

3,030 ש"ח

3

3,900 ש"ח

4

4,680 ש"ח

5

6,470 ש"ח

6

8,390 ש"ח

7

10,790 ש"ח

אופנוע מעל 125 סמ"ק

930 שח

 

כלי רכב שנרכשו מיום 1.1.2010
יחוייבו בשווי שימוש תוך

התייחסות ליצרן ולדגם של כלי הרכב:

בשיעור ממוצע של כ- 2.5% עד תקרת שווי של

506,040 ₪ 

 

לבעלי כלי רכב חשמליים תינתן הנחה בזקיפת

שווי השימוש ברכב בסך 500 ש"ח.

 

 

                   

 

 

תקנות רכב