מעסק קטן לעסק גדול


עסקים קטנים גדלים לעיתים במהלך השנים.  קיים שוני רב בין ניהול עסק קטן לעסק גדול יותר. הנושא מורכב
ואולם כאן אציג אותו באופן פשוט יותר. מה הם השלבים במהלך הגידול. על מה להקפיד, והמלצות נדרשות.

 

המעבר מעסק קטן לגדול יותר :
1.שינוי בתפיסת העסק ע"י המייסד המנהל.
2.הצורך להעסיק ולנהל צוות גדול יותר.
3.הצורך בהאצלת סמכות.
4.שינוי במדיניות ההוצאות והרכישות ( חומרי גלם ).
5.ניהול מלאי גדול יותר.
6.חיכוך גדול יותר עם הבנקים.
7.מערכת חשבונאית ניהולית שונה, הצורך להכיר ולהבין אותה.
8.הצורך לניהול מוקפד ומתוכנן יותר.
9.יצירת ליבה חדשה לעסק ופיתוח ד.נ.א ייחודי לו.


המעבר גם קשה כספית. קיים צורך להתאים את מערכת התשלומים למערכת חדשה. הן מבחינת עיתוי תשלומים
והן מבחינת היקפם.
התשלומים לרשויות המס גדלים, הגידול בהם קשה לביצוע ומחייב הקצאת משאבים בנוסף לאלה המושקעים בגידול העסק.

המלצות :
1.לנהל עסק גדול מהראש ולא מהלב.
2.להאציל סמכויות ביצוע תוך מעקב של המנהל.
3.להיעזר במערכת מקצועית מלווה ותומכת.
4.להשקיע בצוות העובדים המהווה מפתח להצלחה.
5.לא להיסחף, להישאר עם הרגליים על הקרקע גם כשהכסף נוטה לסנוור.
6.דע מאין באת ולאן אתה הולך ....

 

 

מעסק קטן לעסק גדול