נקודות זיכוי להורים

 

נקודות זיכוי להורים יוגדלו בהוראת שעה למשך שנות המס 2017-2018.

נקודות הזיכוי ינתנו לילדים עד גיל 6. "פעוט" יוגדר כילד שטרם מלאו לו 6 שנים.

נקודות הזיכוי יינתנו בעד כל אחד מהילדים ויהיו כלהלן:

 

 מין ההורה נקודות בשנת הלידה בשנים הבאות עד גיל 6
אשה

1.5 (במקום 0.5)

2.5 (במקום 2)

גבר

1.5 ( במקום 1)

2.5 (במקום 2 עד גיל 3)

 

נקודות הזיכוי יינתנו במשכורת יוני 2017 למפרע מ-1/2017.