שיעור דמי ביטוח והסכומים

 
  למי שאינם עובדים  

 

1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות ישלמו דמי ביטוח 160 ש"ח .


2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות ישלמו בהתאם לטבלה להלן:

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה

החל ב- 01.01.2012

 

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) - 5,171 ש"ח

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח(שיעור מלא) - 41,850 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 4.61

% 7.00

דמי ביטוח בריאות

% 5.00

% 5.00

סך הכול

% 9.61

% 12.00

 
  למקבלי פנסיה מוקדמת  

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה


החל ב- 01.01.2012

 

 

מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) - 5,171 ש"ח

מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 41,850 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 0.39

% 6.79

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

% 5.00

 
 
  לעובדים שכירים  

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור שכירים תושבי ישראל
מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר

 

החל ב- 01.01.2012

 

 

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע - ( שיעור מופחת) - 5,297 ש"ח

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 43,240 ש"ח

מעסיק

עובד

סך הכול

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 3.45

% 0.40

% 3.85

% 5.90

% 7.00

% 12.90

דמי ביטוח בריאות

-

% 3.10

% 3.10

-

% 5.00

% 5.00

סך הכול

% 3.45

% 3.50

% 6.95

% 5.90

% 12.00

% 17.90

  

פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

 

 

 

  לעצמאים  

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה

החל ב- 01.01.2012

 

 

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע - (שיעור מופחת) 5,297 ש"ח

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 6.72

% 11.23

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

% 5.00

סך הכול

% 9.82

% 16.23

 

 

  לעובדים במשק בית  

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר

החל ב- 01.01.2012

 

 

עובדים מגיל 18 עד גיל הפרישה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

5.25

1.00

6.25

דמי ביטוח בריאות

0.00

1.00

1.00

סך הכול

5.25

2.00

7.25

 
 

עובדים מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

5.25

0.00

5.25

דמי ביטוח בריאות

0.00

1.00

1.00

סך הכול

5.25

1.00

6.25

 

עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.

 

עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.

 

 

שיעור דמי ביטוח